Bệnh viện đa khoa cao su dầu tiếng hướng tới sự hài lòng của người bệnh

VĂN BẢN

Số: 50/2017/TT-BYT

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Số: 146/2018/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

6556/QĐ-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế

HƯỚNG DẪN GHI BẢNG KÊ CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 6556/QĐ-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Nghị Định 146/2018/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Luật BHXH số 56/2014/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

Chỉ thị 24/CT-BYT v/v tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Chỉ thị 24/CT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

TT số 13/2019/TT-BYT

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Thông tư 39/2018/TT-BYT

Thông tư 39/2018/TT-BYT

Trang liên hết
Tư vấn - hỗ trợ
P.Kế Hoạch Tổng HợpP.Kế Hoạch Tổng Hợp
duylinhbl
 
 ttytcaosudautieng@gmail.com
Thông số thống kê
Số người online: 13
Thành viên: 1
Lượt truy cập: 313973
Thành viên mới: nmnhut