Bệnh viện đa khoa cao su dầu tiếng hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Trang chủ >Bảng giá dịch vụ kĩ thuật>BẢNG GIÁ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT VÀ DỊCH VỤ

BẢNG GIÁ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT VÀ DỊCH VỤ

 12/14/2023 11:08 AM
BẢNG GIÁ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT VÀ DỊCH VỤ (Theo Thông Tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế

BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO SU DẦU TIẾNG
BẢNG GIÁ CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI BỆNH CÓ THẺ BHYT,
 KHÔNG THẺ BHYT VÀ DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU
(Áp dụng từ ngày 01/12/2023)
STT MÃ DỊCH VỤ TÊN DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
BHYT TỰ CHI TRẢ DỊCH VỤ THEO YÊU CÂU
 1  10.1898   Khám Ngoại          33,200              43,160                  43,160
 2  13.1898   Khám Phụ sản          33,200              43,160                  43,160
 3  07.1898   Khám bệnh Nội tiết          33,200              43,160                  43,160
 4  08.1898   Khám YHCT          33,200              43,160                  43,160
 5  14.1898   Khám Mắt          33,200              43,160                  43,160
 6  16.1898   Khám Răng hàm mặt          33,200              43,160                  43,160
 7  02.1898   Khám Nội          33,200              43,160                  43,160
 8  03.1898   Khám Nhi          33,200              43,160                  43,160
 9  353   Công khám dịch vụ                   -                    60,000
 10  KSKCLS   Khám sức khỏe có CLS                   -                   295,300
 11  KSKGoi   Gói KSK                   -                   160,000
 12  KSKLX   Khám sức khỏe GPLX                   -                   310,000
 13  K02.1907   Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu         312,200            312,200                 462,200
 14  K19.1945   Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp         168,100            168,100                 318,100
 15  K18.1912   Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nhi         198,000            198,000                 348,000
 16  K03.1918   Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa nội tổng hợp         171,600            171,600                 371,600
 17  K27.1918   Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản         171,600            171,600                 321,600
 18  K16.1924   Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Y học cổ truyền         138,000            138,000                 288,000
 22  GIUONGPTNGOAI   Phụ thu ngày giường dịch vụ Ngoại                   -                   150,000
 23  GIUONGPTNHI   Phụ thu ngày giường dịch vụ Nhi                   -                   150,000
 24  GIUONGPTNOI   Phụ thu ngày giường dịch vụ Nội                   -                   200,000
 25  GIUONGSANDV   Ngày giường dịch vụ Sản                   -                   321,600
 26  PTDVHSCC   Phụ thu ngày giường dịch vụ HSCC                   -                   150,000
 27  PTDVHSCC2   Phụ thu dịch vụ HSCC loại 2                   -                   150,000
 28  PTDVSAN   Phụ thu ngày giường dịch vụ Sản                   -                   150,000
 29  PTDVSAN2   Phụ thu dịch vụ Sản loại 2                   -                   150,000
 30  28.0340.0559_GT   Nối gân duỗi      3,087,000         3,087,000              3,087,000
 31  03.3900.0563   Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau phẫu thuật      1,777,000         1,777,000              1,777,000
 32  10.0862.0571   Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón      3,011,000         3,011,000              3,011,000
 33  10.0832.0344   Phẫu thuật điều trị hội chứng ống cổ tay      2,457,000         2,457,000              2,457,000
 34  10.0819.0556   Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay      3,878,000         3,878,000              3,878,000
 35     Phẩu thuật điều trị ngón tay cò súng                   -            187,500                 187,500
 36  12.0319.1190   Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm                   -         1,914,000              1,914,000
 37  16.0214.1007   Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới                   -            206,250                 206,250
 38  10.0509.0493_GT   Dẫn lưu áp xe ruột thừa                   -         2,945,000              2,945,000
 39  10.0506.0459_GT   Cắt ruột thừa đơn thuần                   -         2,654,000              2,654,000
 40  01.0032.0299   Sốc điện ngoài lồng ngực                   -            557,750                 557,750
 41  03.1970.1031   Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Eugenate         259,000            310,800                 310,800
 42  03.2537.1047   Cắt nang răng đường kính dưới 2 cm                   -         3,037,000              3,037,000
 43  03.1957.1033   Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần)          33,900              44,070                  44,070
 44  03.1931.1018   Phục hồi cổ răng bằng Composite         348,000            400,200                 400,200
 45  03.1971.1031   Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam         259,000            310,800                 310,800
 46  03.1951.1019   Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam         102,000            127,500                 127,500
 47  03.1940.1035   Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp         224,000            268,800                 268,800
 48  03.1956.1029   Nhổ chân răng sữa          40,700              52,910                  52,910
 49  03.1918.1007   Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới         166,000            207,500                 207,500
 50  03.1942.1010   Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục         351,000            403,650                 403,650
 51  03.1955.1029   Nhổ răng sữa          40,700              52,910                  52,910
 52  03.1939.1035   Trám bít hố rãnh với Composite hoá trùng hợp         224,000            268,800                 268,800
 53  03.1954.1019   Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC)         102,000            127,500                 127,500
 54  03.1929.1031   Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite         259,000            310,800                 310,800
 55  03.1953.1035   Trám bít hố rãnh bằng Glassionomer Cement (GiC)         224,000            268,800                 268,800
 56  03.1915.1024   Nhổ chân răng vĩnh viễn         200,000            250,000                 250,000
 57  03.1914.1025   Nhổ răng vĩnh viễn lung lay         105,000            131,250                 131,250
 58  03.1957.1033   Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em          33,900              44,070                  44,070
 59  02.0008.0078   Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm         183,000            228,750                 228,750
 60  03.2184.0899   Làm thuốc tai, mũi, thanh quản          21,100              27,430                  27,430
 61  02.0150.0114   Hút đờm hầu họng          12,200              15,860                  15,860
 62  09.0136.42.I.4   Mở khí quản                   -            844,100                 844,100
 63  03.2182.0895   Đốt nhiệt họng hạt          82,900            103,625                 103,625
 64  02.0032.0898   Khí dung thuốc giãn phế quản          23,000              29,900                  29,900
 65  02.0011.0079   Chọc hút khí màng phổi         150,000            187,500                 187,500
 66  14.0200.0782   Lấy dị vật kết mạc          67,000              83,750                  83,750
 67  14.0166.0780   Lấy dị vật giác mạc sâu         338,000            388,700                 388,700
 68  14.0207.0738   Chích chắp, lẹo, nang lông mi, chích áp xe mi, kết mạc          81,000            101,250                 101,250
 69  14.0202.0785   Lấy calci kết mạc          37,300              48,490                  48,490
 70  03.3826.0204   Thay băng, cắt chỉ vết mổ                   -            230,000                 230,000
 71  03.3874.0515   Nắn, cố định trật khớp hàm         412,000            473,800                 473,800
 72  15.0134.0913   Nâng xương chính mũi sau chấn thương      1,295,000         1,295,000              1,295,000
 73  03.2155.0869   Cầm máu mũi bằng Meroxeo (2 bên)         279,000            334,800                 334,800
 74  03.3852.0521   Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay         348,000            400,200                 400,200
 75  11.0010.1148   Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em         250,000            300,000                 300,000
 76  03.2119.0505   Chích nhọt ống tai ngoài         197,000            246,250                 246,250
 77  10.0995.0517   Nắn trật khớp vai (bột liền)                   -            376,050                 376,050
 78  02.0339.0211   Thụt tháo phân          85,900            107,375                 107,375
 79  03.3847.0527   Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay         348,000            400,200                 400,200
 80  15.0142.0868   Cầm máu mũi bằng Merocel         209,000            250,800                 250,800
 81  11.0009.1149   Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở trẻ em         428,000            492,200                 492,200
 82  11.0005.1148   Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn         250,000            300,000                 300,000
 83  14.0174.0773   Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt         968,000         1,113,200              1,113,200
 84  03.3826.0200   Thay băng, cắt chỉ vết mổ          60,000              75,000                  75,000
 85  03.3844.0515   Nắn, bó bột trật khớp khuỷu                   -            473,800                 473,800
 86  11.0004.1149   Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở người lớn         428,000            492,200                 492,200
 87  03.0133.0210   Thông tiểu          94,300            117,875                 117,875
 88     Cắt chỉ                   -              85,800                  85,800
 89  02.0211.0156   Nong niệu đạo và đặt thông đái                   -            302,400                 302,400
 90  03.3827.0218   Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm         268,000            321,600                 321,600
 91  03.3825.0219   Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm         323,000            371,450                 371,450
 92  03.3825.0217   Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm         248,000            297,600                 297,600
 93  03.3827.0216   Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm         184,000            230,000                 230,000
 94     Đặt monitor                   -              46,280                  46,280
 95  15.0207.0878   Chích áp xe quanh Amidan                   -            328,800                 328,800
 96  03.2354.0077   Chọc dịch màng bụng         143,000            178,750                 178,750
 97  03.3711.0571   Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay      3,011,000         3,011,000              3,011,000
 98  01.0066.1888   Đặt ống nội khí quản         579,000            665,850                 665,850
 99  01.0158.0074   Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản         498,000            572,700                 572,700
 100  03.3909.0505   Chích rạch áp xe nhỏ         197,000            246,250                 246,250
 101  03.3874.0515   Nắn trật khớp xương đòn (bột liền)         412,000            473,800                 473,800
 102  03.3826.0205   Thay băng, cắt chỉ vết mổ         253,000            303,600                 303,600
 103  03.3875.0513   Nắn, bó bột trật khớp cổ chân         267,000            320,400                 320,400
 104  01.0267.0203   Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần)         139,000            173,750                 173,750
 105  15.0223.0879   Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê         274,000            328,800                 328,800
 106  16.0197.1036   Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ                   -            400,200                 400,200
 107  16.0050.1014   Điều trị tủy răng số 1 , 2 , 3                   -            499,100                 499,100
 108  02.0244.0103   Đặt ống thông dạ dày          94,300            117,875                 117,875
 109  16.0061.1011   Điều trị tuỷ lại                   -         1,110,900              1,110,900
 110  15.0223.0879   Rạch áp xe dẫn lưu ngoài miệng         274,000            328,800                 328,800
 111  15.0223.0879   Rạch áp xe trong miệng         274,000            328,800                 328,800
 112  15.0207.0995   Chích áp xe quanh Amidan                   -            856,750                 856,750
 113  16.0069.1031   Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam         259,000            310,800                 310,800
 114  03.1850.1012   Điều trị tuỷ răng số 4, 5                   -            677,350                 677,350
 115  03.1858.1013   Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm dưới                   -            914,850                 914,850
 116  16.0204.1025   Nhổ răng vĩnh viễn lung lay         105,000            131,250                 131,250
 117  03.1853.1011   Điều trị tủy lại                   -         1,110,900              1,110,900
 118  16.0224.1035   Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp         224,000            268,800                 268,800
 119  03.1940.1035   Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp         224,000            268,800                 268,800
 120  03.1954.1019   Hàn răng sữa sâu ngà         102,000            127,500                 127,500
 121  16.0223.1035   Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp         224,000            268,800                 268,800
 122  16.0072.1018   Phục hồi cổ răng bằng Composite         348,000            400,200                 400,200
 123  03.2069.1022   Nắn trật khớp thái dương hàm         105,000            131,250                 131,250
 124  16.0050.1015   Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên                   -         1,091,350              1,091,350
 125  16.0061.1011   Điều trị tủy lại                   -         1,110,900              1,110,900
 126  03.1853.1011   Điều trị tuỷ lại                   -         1,110,900              1,110,900
 127  13.0160.0606   Chọc dò túi cùng Douglas         291,000            349,200                 349,200
 128  13.0231.0643   Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 8 tuần                   -            368,000                 368,000
 129  13.0229.0643   Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 7 tuần đến hết 13 tuần                   -            368,000                 368,000
 130  13.0049.0635   Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ         355,000            408,250                 408,250
 131  13.0026.0615   Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên      1,330,000         1,330,000              1,330,000
 132  13.0029.0716   Soi ối                   -              66,170                  66,170
 133  13.0053.0594   Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung         125,000            156,250                 156,250
 134  13.0054.0600   Chích áp xe tầng sinh môn         831,000            955,650                 955,650
 135  13.0153.0603   Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh         825,000            948,750                 948,750
 136  13.0028.0617   Giác hút      1,021,000         1,021,000              1,021,000
 137  13.0030.0623   Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo      1,600,000         1,600,000              1,600,000
 138  13.0033.0614   Đỡ đẻ thường ngôi chỏm         736,000            846,400                 846,400
 139  13.0149.0624_GT   Khâu rách cùng đồ âm đạo                   -         1,979,000              1,979,000
 140  13.0040.0629   Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn          88,900            111,125                 111,125
 141  13.0158.0634   Nạo hút thai trứng                   -            947,600                 947,600
 142  13.0112.0669   Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp                   -         2,943,000              2,943,000
 143  03.2258.0601   Chích áp xe tuyến Bartholin                   -         1,006,250              1,006,250
 144  13.0156.0639   Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính                   -            686,550                 686,550
 145  13.0091.0665   Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng      3,883,000         3,883,000              3,883,000
 146  13.0148.0630   Lấy dị vật âm đạo                   -            692,300                 692,300
 147  13.0024.0613   Đỡ đẻ ngôi ngược (*)      1,071,000         1,071,000              1,071,000
 148  13.0093.0664   Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang      3,923,000         3,923,000              3,923,000
 149  13.0007.0671   Phẫu thuật lấy thai lần đầu      2,431,000         2,431,000              2,431,000
 150  13.0238.0648   Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không         408,000            469,200                 469,200
 151  12.0309.0589   Bóc nang tuyến Bartholin                   -         1,309,000              1,309,000
 152  13.0023.2023   Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa          55,000              68,750                  68,750
 153  13.0239.0645   Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần                   -            236,250                 236,250
 154  13.0144.0721   Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo                   -            466,900                 466,900
 155     Làm lại thành âm đạo                   -         2,943,000              2,943,000
 156  13.0241.0644   Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không         408,000            469,200                 469,200
 157  13.0091.0665   Phẩu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng      3,883,000         3,883,000              3,883,000
 158     Triệt sản nữ                   -         2,981,000              2,981,000
 159  10.0411.0584   Cắt hẹp bao quy đầu      1,340,000         1,340,000              1,340,000
 160  10.0410.0584   Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài      1,340,000         1,340,000              1,340,000
 161  15.0059.0908   Lấy nút biểu bì ống tai ngoài          65,600              82,000                  82,000
 162  15.0143.0906   Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê         684,000            786,600                 786,600
 163  15.0054.0903   Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê)         161,000            201,250                 201,250
 164  03.2149.0916   Nhét bấc mũi sau         124,000            155,000                 155,000
 165  03.2150.0916   Nhét bấc mũi trước         124,000            155,000                 155,000
 166  15.0212.0900   Lấy dị vật họng miệng          41,600              54,080                  54,080
 167  15.0143.0907   Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê         201,000            241,200                 241,200
 168  15.0056.0882   Chọc hút dịch vành tai          56,800              71,000                  71,000
 169  02.0339.0211   Thụt tháo phân / Đặt sonde hậu môn          85,900            107,375                 107,375
 170  01.0218.0159   Rửa dạ dày cấp cứu         131,000            163,750                 163,750
 171  03.3850.0522   Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay         223,000            267,600                 267,600
 172  03.3834.0529   Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa xương đùi                   -            732,550                 732,550
 173  10.1022.0519   Nắn, bó bột gãy xương chày         242,000            290,400                 290,400
 174  10.0990.0529   Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi         637,000            732,550                 732,550
 175  03.3854.0519   Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay         242,000            290,400                 290,400
 176  03.3865.0525   Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân         348,000            400,200                 400,200
 177  03.3849.0521   Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay         348,000            400,200                 400,200
 178  03.3854.0519   Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay         242,000            290,400                 290,400
 179  03.3851.0521   Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay         348,000            400,200                 400,200
 180  03.3871.0532   Nắn, bó bột gẫy xương gót         152,000            190,000                 190,000
 181  10.1019.0525   Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân         348,000            400,200                 400,200
 182  03.3866.0525   Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân         348,000            400,200                 400,200
 183  03.4246.0198   Tháo bột khác          56,000              72,800                  72,800
 184  13.0033.0614   Đỡ đẻ thường ngôi chỏm         736,000            846,400                 846,400
 185  16.0043.1020   Lấy cao răng         143,000            178,750                 178,750
 186     Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội                   -            677,350                 677,350
 187     Điều trị tủy lại                   -         1,110,900              1,110,900
 188  16.0043.1021   Lấy cao răng          82,700            103,375                 103,375
 189  03.1915.1024   Nhổ chân răng vĩnh viễn         200,000            250,000                 250,000
 190  16.0206.1026   Nhổ răng thừa         218,000            261,600                 261,600
 191  16.0205.1024   Nhổ chân răng vĩnh viễn         200,000            250,000                 250,000
 192  14.0211.0842   Rửa cùng đồ                   -              57,200                  57,200
 193  16.0068.1031   Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite         259,000            310,800                 310,800
 194  16.0235.1019   Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam         102,000            127,500                 127,500
 195  16.0238.1029   Nhổ răng sữa          40,700              52,910                  52,910
 196  16.0239.1029   Nhổ chân răng sữa          40,700              52,910                  52,910
 197     Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính                   -            309,600                 309,600
 198  16.0203.1026   Nhổ răng vĩnh viễn         218,000            261,600                 261,600
 199  03.3870.0519   Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột liền)                   -            290,400                 290,400
 200  03.3870.0520   Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột tự cán)                   -            216,250                 216,250
 201  10.0990.0530   Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi                   -            410,550                 410,550
 202  10.0990.0529   Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi         637,000            732,550                 732,550
 203  10.1000.0515   Nắn, bó bột trật khớp khuỷu         412,000            473,800                 473,800
 204  10.1007.0521   Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay                   -            400,200                 400,200
 205  10.1007.0522   Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay                   -            267,600                 267,600
 206  10.1008.0521   Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles                   -            400,200                 400,200
 207  10.1008.0522   Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles                   -            267,600                 267,600
 208  10.1009.0519   Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay                   -            290,400                 290,400
 209  10.1009.0520   Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay                   -            216,250                 216,250
 210  10.1014.0529   Nắn, bó bột gãy Cổ xương đùi                   -            732,550                 732,550
 211  10.1014.0530   Nắn, bó bột gãy Cổ xương đùi                   -            410,550                 410,550
 212  10.1017.0533   Bó bột ống trong gãy xương bánh chè                   -            190,000                 190,000
 213  10.1019.0525   Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân         348,000            400,200                 400,200
 214  10.1019.0526   Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân                   -            325,200                 325,200
 215  10.1022.0519   Nắn, bó bột gãy xương chày         242,000            290,400                 290,400
 216  10.1022.0520   Nắn, bó bột gãy xương chày                   -            216,250                 216,250
 217  10.1023.0532   Nắn, bó bột gãy xương gót                   -            190,000                 190,000
 218  10.1024.0519   Nắn, bó bột gãy xương ngón chân                   -            290,400                 290,400
 219  10.1024.0520   Nắn, bó bột gãy xương ngón chân                   -            216,250                 216,250
 220  10.1027.0521   Nắn, bó bột gãy Monteggia                   -            400,200                 400,200
 221  10.1027.0522   Nắn, bó bột gãy Monteggia                   -            267,600                 267,600
 222  10.1028.0519   Nắn, bó bột gãy xương bàn chân         242,000            290,400                 290,400
 223  10.1028.0520   Nắn, bó bột gãy xương bàn chân                   -            216,250                 216,250
 224  03.3821.0216   Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản                   -            230,000                 230,000
 225  11.0003.1150   Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% - 39% diện tích cơ thể ở người lớn                   -            658,950                 658,950
 226  03.0663.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng do chấn thương sọ não          69,300              86,625                  86,625
 227  08.0446.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống          69,300              86,625                  86,625
 228  08.0298.0230   Điện châm điều trị hội chứng ngoại tháp          71,400              89,250                  89,250
 229  08.0299.0230   Điện châm điều trị khàn tiếng          71,400              89,250                  89,250
 230  08.0315.0230   Điện châm điều trị giảm khứu giác          71,400              89,250                  89,250
 231  08.0447.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau sau phẫu thuật          69,300              86,625                  86,625
 232  03.0667.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau răng          69,300              86,625                  86,625
 233  03.0514.0230   Điện châm điều trị giảm đau sau phẫu thuật          71,400              89,250                  89,250
 234  08.0449.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị đái dầm          69,300              86,625                  86,625
 235  08.0279.0230   Điện châm điều trị huyết áp thấp          71,400              89,250                  89,250
 236  08.0310.0230   Điện châm điều trị viêm mũi xoang          71,400              89,250                  89,250
 237  08.0319.0230   Điện châm điều trị giảm đau do Zona          71,400              89,250                  89,250
 238  08.0296.0230   Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống          71,400              89,250                  89,250
 239  08.0317.0230   Điện châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật                   -              89,250                  89,250
 240  08.0300.0230   Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi          71,400              89,250                  89,250
 241  08.0300.0230   Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi          71,400              89,250                  89,250
 242  03.0669.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị sa trực tràng          69,300              86,625                  86,625
 243  08.0278.0230   Điện châm điều trị hội chứng tiền đình                   -              89,250                  89,250
 244  08.0305.0230   Điện châm điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp          71,400              89,250                  89,250
 245  08.0420.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thính lực          69,300              86,625                  86,625
 246  03.0670.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị hysteria          69,300              86,625                  86,625
 247  03.0607.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh toạ          69,300              86,625                  86,625
 248  08.0391.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não          69,300              86,625                  86,625
 249  03.0525.0230   Điện châm điều trị viêm khớp dạng thấp          71,400              89,250                  89,250
 250  03.0526.0230   Điện châm điều trị thoái hoá khớp          71,400              89,250                  89,250
 251  08.0439.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị táo bón          69,300              86,625                  86,625
 252  08.0422.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị hen phế quản                   -              86,625                  86,625
 253  03.0649.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau mỏi cơ          69,300              86,625                  86,625
 254  08.0013.0238   Kéo nắn cột sống cổ          48,700              63,310                  63,310
 255  08.0306.0230   Điện châm điều trị lác cơ năng          71,400              89,250                  89,250
 256  03.0903.0270   Tập với xe đạp tập                   -              16,250                  16,250
 257  17.0018.0221   Bó Farafin                   -              56,810                  56,810
 258  03.0494.0230   Điện châm điều trị thất ngôn          71,400              89,250                  89,250
 259  03.0807.0000   Xoa bóp cục bộ bằng tay (60 phút)                   -              58,760                  58,760
 260  03.0487.0230   Điện châm điều trị bệnh hố mắt          71,400              89,250                  89,250
 261  08.0479.0235   Giác hơi điều trị ngoại cảm phong hàn          34,500              44,850                  44,850
 262  03.0520.0230   Điện châm điều trị tăng huyết áp          71,400              89,250                  89,250
 263  03.0493.0230   Điện châm điều trị giảm thính lực          71,400              89,250                  89,250
 264  03.0491.0230   Điện châm điều trị giảm thị lực          71,400              89,250                  89,250
 265  03.0464.0230   Điện châm điều trị liệt nửa người          71,400              89,250                  89,250
 266  03.0480.0230   Điện châm điều trị stress          71,400              89,250                  89,250
 267  03.0484.0230   Điện châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên          71,400              89,250                  89,250
 268  03.0483.0230   Điện châm điều trị tổn thương dây thần kinh V          71,400              89,250                  89,250
 269  03.0482.0230   Điện châm điều trị tổn thương gây liệt rễ, đám rối và dây thần kinh          71,400              89,250                  89,250
 270  03.0481.0230   Điện châm điều trị thiếu máu não mạn tính          71,400              89,250                  89,250
 271  03.0479.0230   Điện châm điều trị mất ngủ          71,400              89,250                  89,250
 272  03.0478.0230   Điện châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu          71,400              89,250                  89,250
 273  03.0477.0230   Điện châm điều trị động kinh cục bộ          71,400              89,250                  89,250
 274  03.0472.0230   Điện châm điều trị chứng nói ngọng, nói lắp          71,400              89,250                  89,250
 275  03.0470.0230   Điện châm điều trị chứng ù tai          71,400              89,250                  89,250
 276  03.0469.0230   Điện châm điều trị bệnh tự kỷ          71,400              89,250                  89,250
 277  03.0530.0230   Điện châm điều trị hội chứng vai gáy          71,400              89,250                  89,250
 278  03.0529.0230   Điện châm điều trị viêm quanh khớp vai          71,400              89,250                  89,250
 279  03.0528.0230   Điện châm điều trị đau mỏi cơ          71,400              89,250                  89,250
 280  03.0527.0230   Điện châm điều trị đau lưng          71,400              89,250                  89,250
 281  03.0523.0230   Điện châm điều trị đau ngực sườn          71,400              89,250                  89,250
 282  03.0522.0230   Điện châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn          71,400              89,250                  89,250
 283  03.0519.0230   Điện châm điều trị hen phế quản          71,400              89,250                  89,250
 284  03.0511.0230   Điện châm điều trị bướu cổ đơn thuần          71,400              89,250                  89,250
 285  03.0508.0230   Điện châm điều trị cảm cúm          71,400              89,250                  89,250
 286  03.0501.0230   Điện châm điều rối loạn trị đại, tiểu tiện          71,400              89,250                  89,250
 287  03.0497.0230   Điện châm điều trị nôn nấc          71,400              89,250                  89,250
 288  03.0496.0230   Điện châm điều trị viêm co cứng cơ delta          71,400              89,250                  89,250
 289  03.0486.0230   Điện châm điều trị sụp mi          71,400              89,250                  89,250
 290  03.0468.0230   Điện châm điều trị bại não          71,400              89,250                  89,250
 291  03.0467.0230   Điện châm điều trị đau thần kinh toạ          71,400              89,250                  89,250
 292  03.0466.0230   Điện châm điều trị teo cơ          71,400              89,250                  89,250
 293  17.0052.0267   Tập vận động toàn thân          51,400              64,250                  64,250
 294  03.0465.0230   Điện châm điều trị liệt do bệnh của cơ          71,400              89,250                  89,250
 295  03.0463.0230   Điện châm điều trị liệt chi dưới          71,400              89,250                  89,250
 296  03.0461.0230   Điện châm điều trị di chứng bại liệt          71,400              89,250                  89,250
 297  17.0070.0261   Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi          12,500              16,250                  16,250
 298  08.0006.0271   Thủy châm          70,100              87,625                  87,625
 299  17.0011.0237   Điều trị bằng tia hồng ngoại          37,300              48,490                  48,490
 300  17.0001.0254   Điều trị bằng sóng ngắn          37,200              48,360                  48,360
 301  08.0480.0235   Giác hơi điều trị ngoại cảm phong nhiệt          34,500              44,850                  44,850
 302  08.0481.0235   Giác hơi điều trị các chứng đau          34,500              44,850                  44,850
 303  08.0390.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới                   -              86,625                  86,625
 304     Laser chiếu ngoài                   -              45,370                  45,370
 305  08.0393.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não                   -              86,625                  86,625
 306  03.0612.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng ngất          69,300              86,625                  86,625
 307  03.0609.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị bại não trẻ em          69,300              86,625                  86,625
 308  08.0400.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai                   -              86,625                  86,625
 309  08.0401.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm khứu giác                   -              86,625                  86,625
 310  08.0402.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ                   -              86,625                  86,625
 311  03.0604.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên          69,300              86,625                  86,625
 312  03.0617.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt các dây thần kinh          69,300              86,625                  86,625
 313  03.0618.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị teo cơ          69,300              86,625                  86,625
 314  08.0406.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược                   -              86,625                  86,625
 315  03.0623.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị động kinh          69,300              86,625                  86,625
 316  03.0650.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai          69,300              86,625                  86,625
 317  03.0613.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh tự kỷ          69,300              86,625                  86,625
 318  03.0622.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng ngoại tháp          69,300              86,625                  86,625
 319  03.0640.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị huyết áp thấp          69,300              86,625                  86,625
 320  03.0627.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiếu máu não mạn tính          69,300              86,625                  86,625
 321  08.0408.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu                   -              86,625                  86,625
 322  03.0502.0230   Điện châm điều trị táo bón          71,400              89,250                  89,250
 323  03.0610.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên          69,300              86,625                  86,625
 324  03.0628.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh                   -              86,625                  86,625
 325  08.0413.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V          69,300              86,625                  86,625
 326  03.0611.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới          69,300              86,625                  86,625
 327  08.0415.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi          69,300              86,625                  86,625
 328  08.0416.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp                   -              86,625                  86,625
 329  08.0417.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị lác cơ năng          69,300              86,625                  86,625
 330  17.0065.0269   Tập với hệ thống ròng rọc          12,500              16,250                  16,250
 331  08.0409.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ                   -              86,625                  86,625
 332  03.0512.0230   Điện châm điều trị rối loạn chức năng do chấn thương sọ não          71,400              89,250                  89,250
 333  08.0014.0238   Kéo nắn cột sống thắt lưng          48,700              63,310                  63,310
 334  03.0634.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thị lực do teo gai thị          69,300              86,625                  86,625
 335  08.0419.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình          69,300              86,625                  86,625
 336  08.0421.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm mũi xoang          69,300              86,625                  86,625
 337  03.0639.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị tăng huyết áp          69,300              86,625                  86,625
 338  03.0641.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau vùng ngực          69,300              86,625                  86,625
 339  08.0425.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn          69,300              86,625                  86,625
 340  08.0312.0230   Điện châm điều trị đau răng          71,400              89,250                  89,250
 341  03.0643.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau ngực, sườn          69,300              86,625                  86,625
 342  08.0301.0230   Điện châm điều trị liệt chi trên          71,400              89,250                  89,250
 343  03.0653.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị nôn, nấc                   -              86,625                  86,625
 344  08.0304.0230   Điện châm điều trị viêm kết mạc          71,400              89,250                  89,250
 345  08.0428.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp          69,300              86,625                  86,625
 346  03.0647.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị thoái hóa khớp          69,300              86,625                  86,625
 347  08.0430.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng          69,300              86,625                  86,625
 348  08.0432.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy          69,300              86,625                  86,625
 349  08.0434.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi          69,300              86,625                  86,625
 350  03.0655.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm co cứng cơ delta          69,300              86,625                  86,625
 351  03.0505.0230   Điện châm điều trị đái dầm          71,400              89,250                  89,250
 352  08.0302.0230   Điện châm điều trị chắp lẹo          71,400              89,250                  89,250
 353  08.0002.0224   Hào châm          69,400              86,750                  86,750
 354  08.0441.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác nông          69,300              86,625                  86,625
 355  13.0051.0237   Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại          37,300              48,490                  48,490
 356  03.0644.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau dạ dày          69,300              86,625                  86,625
 357  08.0482.0235   Giác hơi điều trị cảm cúm          34,500              44,850                  44,850
 358  03.0603.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt          69,300              86,625                  86,625
 359  03.0626.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress          69,300              86,625                  86,625
 360  03.0630.0280   Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên          69,300              86,625                  86,625
 361  17.0008.0253   Điều trị bằng siêu âm                   -              60,710                  60,710
 362     Điện xung                   -              55,510                  55,510
 363     Laser châm                   -              63,830                  63,830
 364     Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm                   -            439,300                 439,300
 365  17.0018.0221   Điều trị bằng Parafin                   -              56,810                  56,810
 366  18.0091.0013   Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng                   -              90,250                  90,250
 367  15.0235.0928   Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống mềm                   -            333,900                 333,900
 368  13.0166.0715   Soi cổ tử cung                   -              79,875                  79,875
 369  02.0272.0134   Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori                   -            347,300                 347,300
 370  02.0259.0137   Nội soi đại trực tràng có sinh thiết                   -            370,300                 370,300
 371  02.0256.0139   Nội soi đại trực tràng không sinh thiết                   -            247,500                 247,500
 372  02.0112.0004   Siêu âm Doppler mạch máu                   -            279,600                 279,600
 373     Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng(1 phim)                   -              85,375                  85,375
 374     Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng(2 phim)                   -            125,000                 125,000
 375     Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng                   -              85,375                  85,375
 376     Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng(1 phim)                   -              85,375                  85,375
 377     Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng(2 phim)                   -            125,000                 125,000
 378     Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến.                   -              85,375                  85,375
 379     Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng(1 phim)                   -              85,375                  85,375
 380     Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng(2 phim)                   -            125,000                 125,000
 381     Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn                   -              85,375                  85,375
 382     Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng                   -              85,375                  85,375
 383     Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng                   -              85,375                  85,375
 384     Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao                   -              85,375                  85,375
 385     Chụp Xquang Schuller                   -              85,375                  85,375
 386     Chụp Xquang răng toàn cảnh                   -              85,375                  85,375
 387     Chụp Xquang phim cắn (Occlusal)                   -              85,375                  85,375
 388     Chụp Xquang mỏm trâm                   -              85,375                  85,375
 389     Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng                   -              85,375                  85,375
 390     Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2                   -              85,375                  85,375
 391     Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên                   -              85,375                  85,375
 392     Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng                   -              85,375                  85,375
 393     Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze.                   -              85,375                  85,375
 394     Chụp Xquang khung chậu thẳng                   -              85,375                  85,375
 395     Chụp Xquang khớp vai thẳng                   -              85,375                  85,375
 396     Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch                   -              85,375                  85,375
 397     Chụp Xquang khớp háng nghiêng                   -              85,375                  85,375
 398     Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng                   -            125,000                 125,000
 399     Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên.                   -            125,000                 125,000
 400     Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2                   -            125,000                 125,000
 401     Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên                   -            125,000                 125,000
 402     Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng                   -            125,000                 125,000
 403     Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế                   -            125,000                 125,000
 404  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 21          14,200              18,460                  18,460
 405  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 72          14,200              18,460                  18,460
 406  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 71          14,200              18,460                  18,460
 407  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 33          14,200              18,460                  18,460
 408  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 32          14,200              18,460                  18,460
 409  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 51          14,200              18,460                  18,460
 410  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 81          14,200              18,460                  18,460
 411  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 65          14,200              18,460                  18,460
 412  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 85          14,200              18,460                  18,460
 413  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 73          14,200              18,460                  18,460
 414  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 83          14,200              18,460                  18,460
 415  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 75          14,200              18,460                  18,460
 416  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 64          14,200              18,460                  18,460
 417  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 63          14,200              18,460                  18,460
 418  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 62          14,200              18,460                  18,460
 419  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 61          14,200              18,460                  18,460
 420  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 55          14,200              18,460                  18,460
 421  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 54          14,200              18,460                  18,460
 422  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 53          14,200              18,460                  18,460
 423  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 52          14,200              18,460                  18,460
 424  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 82          14,200              18,460                  18,460
 425  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 84          14,200              18,460                  18,460
 426  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 35          14,200              18,460                  18,460
 427  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 31          14,200              18,460                  18,460
 428  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 23          14,200              18,460                  18,460
 429  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 22          14,200              18,460                  18,460
 430  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 12          14,200              18,460                  18,460
 431  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 41          14,200              18,460                  18,460
 432  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 26          14,200              18,460                  18,460
 433  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 48          14,200              18,460                  18,460
 434  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 47          14,200              18,460                  18,460
 435  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 46          14,200              18,460                  18,460
 436  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 45          14,200              18,460                  18,460
 437  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 37          14,200              18,460                  18,460
 438  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 27          14,200              18,460                  18,460
 439  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 25          14,200              18,460                  18,460
 440  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 14          14,200              18,460                  18,460
 441  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 13          14,200              18,460                  18,460
 442  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 43          14,200              18,460                  18,460
 443  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 44          14,200              18,460                  18,460
 444  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 36          14,200              18,460                  18,460
 445  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 38          14,200              18,460                  18,460
 446  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 34          14,200              18,460                  18,460
 447  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 24          14,200              18,460                  18,460
 448  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 18          14,200              18,460                  18,460
 449  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 15          14,200              18,460                  18,460
 450  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 17          14,200              18,460                  18,460
 451  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 16          14,200              18,460                  18,460
 452  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 42          14,200              18,460                  18,460
 453  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 11          14,200              18,460                  18,460
 454  18.0081.2001   Chụp Xquang răng 28          14,200              18,460                  18,460
 455  18.0097.0030   Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên(3 phim)         125,000            156,250                 156,250
 456  18.0031.0003   Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo         186,000            232,500                 232,500
 457     Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical)                   -              18,460                  18,460
 458  18.0052.0004   Siêu âm Doppler tim, van tim         233,000            279,600                 279,600
 459  03.0041.0004   Siêu âm tim cấp cứu tại giường         233,000            279,600                 279,600
 460  18.0130.0035   Chụp Xquang thực quản dạ dày         239,000            286,800                 286,800
 461  18.0124.0034   Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng         239,000            286,800                 286,800
 462  20.0080.0135   Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng         255,000            306,000                 306,000
 463  18.0132.0036   Chụp Xquang đại tràng         279,000            334,800                 334,800
 464  18.0054.0001   Siêu âm tuyến vú hai bên          49,300              64,090                  64,090
 465  18.0054.0001   Siêu âm tuyến vú bình thường          49,300              64,090                  64,090
 466  18.0044.0001   Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….)          49,300              64,090                  64,090
 467  18.0020.0001   Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối)          49,300              64,090                  64,090
 468  18.0018.0001   Siêu âm tử cung phần phụ          49,300              64,090                  64,090
 469  18.0004.0001   Siêu âm hạch vùng cổ          49,300              64,090                  64,090
 470  18.0001.0001   Siêu âm tuyến giáp          49,300              64,090                  64,090
 471  02.0374.0001   Siêu âm phần mềm (một vị trí)          49,300              64,090                  64,090
 472  02.0314.0001   Siêu âm ổ bụng          49,300              64,090                  64,090
 473  02.0314.0001   Siêu âm bụng tổng quát          49,300              64,090                  64,090
 474  18.0085.0010   Chụp Xquang mỏm trâm          53,200              66,500                  66,500
 475  18.0082.0010   Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing)          53,200              66,500                  66,500
 476  18.0080.0010   Chụp Xquang khớp thái dương hàm          53,200              66,500                  66,500
 477  18.0078.0010   Chụp Xquang Schuller          53,200              66,500                  66,500
 478  18.0075.0010   Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến          53,200              66,500                  66,500
 479  18.0074.0010   Chụp Xquang hàm chếch một bên          53,200              66,500                  66,500
 480  18.0073.0010   Chụp Xquang Hirtz          53,200              66,500                  66,500
 481  18.0072.0010   Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz]          53,200              66,500                  66,500
 482     Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz]                   -              85,375                  85,375
 483  18.0125.0012   XQ KUB ( chụp bụng không chuẩn bị)          59,200              74,000                  74,000
 484  18.0125.0012   Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng....          59,200              74,000                  74,000
 485  18.0120.0012   XQ tim phổi nghiêng          59,200              74,000                  74,000
 486  18.0120.0012   Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên          59,200              74,000                  74,000
 487  18.0120.0012   Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên          59,200              74,000                  74,000
 488  18.0119.0012   Chụp Xquang ngực thẳng          59,200              74,000                  74,000
 489  18.0117.0011   Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng          59,200              74,000                  74,000
 490  18.0117.0011   Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng          59,200              74,000                  74,000
 491  18.0110.0012   Chụp Xquang khớp háng nghiêng          59,200              74,000                  74,000
 492  18.0110.0012   Chụp Xquang khớp háng nghiêng          59,200              74,000                  74,000
 493  18.0100.0012   Chụp Xquang khớp vai thẳng          59,200              74,000                  74,000
 494  18.0100.0012   Chụp Xquang khớp vai thẳng          59,200              74,000                  74,000
 495  18.0099.0012   Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch          59,200              74,000                  74,000
 496  18.0098.0012   Chụp Xquang khung chậu thẳng          59,200              74,000                  74,000
 497  18.0123.0028   Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn.          68,300              85,375                  85,375
 498  18.0122.0028   Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch.          68,300              85,375                  85,375
 499  18.0120.0028   Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên.          68,300              85,375                  85,375
 500  18.0119.0028   Chụp Xquang ngực thẳng.          68,300              85,375                  85,375
 501  18.0115.0028   Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (1 phim)          68,300              85,375                  85,375
 502  18.0113.0028   Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè(1 phim)          68,300              85,375                  85,375
 503  18.0109.0028   Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên          68,300              85,375                  85,375
 504  18.0105.0028   Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle)          68,300              85,375                  85,375
 505  18.0099.0028   Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch.          68,300              85,375                  85,375
 506  18.0098.0028   Chụp Xquang khung chậu thẳng          68,300              85,375                  85,375
 507     Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze                   -              85,375                  85,375
 508  18.0094.0028   Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn          68,300              85,375                  85,375
 509  18.0091.0028   Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [1 phim]          68,300              85,375                  85,375
 510  18.0090.0028   Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch.          68,300              85,375                  85,375
 511  18.0087.0028   Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên          68,300              85,375                  85,375
 512  18.0086.0028   Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng.          68,300              85,375                  85,375
 513  18.0082.0028   Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing).          68,300              85,375                  85,375
 514  18.0080.0028   Chụp Xquang khớp thái dương hàm.          68,300              85,375                  85,375
 515     Chụp Xquang Stenvers                   -              85,375                  85,375
 516  18.0076.0028   Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng          68,300              85,375                  85,375
 517  18.0071.0028   Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng.          68,300              85,375                  85,375
 518  18.0070.0028   Chụp Xquang sọ tiếp tuyến          68,300              85,375                  85,375
 519  18.0067.0028   Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng.          68,300              85,375                  85,375
 520     Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch.                   -              85,375                  85,375
 521  18.0106.0028   Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng          68,300              85,375                  85,375
 522  18.0107.0029   Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch(1 phim)         100,000            125,000                 125,000
 523  18.0108.0028   Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch          68,300              85,375                  85,375
 524     Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng.                   -              85,375                  85,375
 525     Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng..                   -              85,375                  85,375
 526  18.0116.0028   Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch..          68,300              85,375                  85,375
 527     Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng(1 phim)                   -              85,375                  85,375
 528     Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng.                   -              85,375                  85,375
 529     Chụp Xquang Hirtz.                   -              85,375                  85,375
 530     Chụp Xquang Chausse III                   -              85,375                  85,375
 531     Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng(1 phim)                   -              85,375                  85,375
 532  18.0072.0028   Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz]          68,300              85,375                  85,375
 533  18.0112.0028   Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch          68,300              85,375                  85,375
 534  18.0091.0013   Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng                   -              90,250                  90,250
 535  18.0121.0013   Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng          72,200              90,250                  90,250
 536  18.0116.0013   Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch          72,200              90,250                  90,250
 537  18.0116.0013   Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch          72,200              90,250                  90,250
 538  18.0115.0013   Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch          72,200              90,250                  90,250
 539  18.0115.0013   Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch          72,200              90,250                  90,250
 540  18.0114.0013   Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng          72,200              90,250                  90,250
 541  18.0114.0013   Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng          72,200              90,250                  90,250
 542  18.0112.0013   Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch          72,200              90,250                  90,250
 543  18.0112.0013   Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch          72,200              90,250                  90,250
 544  18.0111.0013   Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng          72,200              90,250                  90,250
 545  18.0111.0013   Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng          72,200              90,250                  90,250
 546  18.0108.0013   Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch          72,200              90,250                  90,250
 547  18.0108.0013   Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch          72,200              90,250                  90,250
 548  18.0107.0013   Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch          72,200              90,250                  90,250
 549  18.0107.0013   Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch          72,200              90,250                  90,250
 550  18.0106.0013   Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng          72,200              90,250                  90,250
 551  18.0106.0013   Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng          72,200              90,250                  90,250
 552  18.0104.0013   Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch          72,200              90,250                  90,250
 553  18.0104.0013   Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch          72,200              90,250                  90,250
 554  18.0103.0013   Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng          72,200              90,250                  90,250
 555  18.0103.0013   Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng          72,200              90,250                  90,250
 556  18.0102.0013   Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng          72,200              90,250                  90,250
 557  18.0102.0013   Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng          72,200              90,250                  90,250
 558  18.0096.0013   Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng          72,200              90,250                  90,250
 559  18.0090.0013   Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch          72,200              90,250                  90,250
 560  18.0086.0013   Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng          72,200              90,250                  90,250
 561  18.0067.0013   Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng          72,200              90,250                  90,250
 562  18.0125.0029   Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [thẳng và nghiêng]         100,000            125,000                 125,000
 563  18.0122.0029   Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch         100,000            125,000                 125,000
 564  18.0119.0029   Chụp Xquang ngực thẳng [thẳng và nghiêng]         100,000            125,000                 125,000
 565  18.0115.0029   Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch.         100,000            125,000                 125,000
 566  18.0113.0029   Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè(2 phim)         100,000            125,000                 125,000
 567     Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng(2 phim)                   -            125,000                 125,000
 568  18.0104.0029   Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch..         100,000            125,000                 125,000
 569  18.0103.0029   Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng         100,000            125,000                 125,000
 570  18.0100.0029   Chụp Xquang khớp vai thẳng [thẳng và nghiêng]         100,000            125,000                 125,000
 571  18.0094.0029   Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn.         100,000            125,000                 125,000
 572  18.0091.0029   Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [2 phim]         100,000            125,000                 125,000
 573  18.0090.0029   Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch..         100,000            125,000                 125,000
 574  18.0086.0029   Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng         100,000            125,000                 125,000
 575  18.0071.0029   Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng         100,000            125,000                 125,000
 576  18.0067.0029   Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng..         100,000            125,000                 125,000
 577  18.0106.0029   Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng.         100,000            125,000                 125,000
 578     Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch(2 phim)                   -            125,000                 125,000
 579  18.0108.0029   Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch.         100,000            125,000                 125,000
 580     Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng                   -            125,000                 125,000
 581  18.0116.0029   Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch         100,000            125,000                 125,000
 582  18.0117.0029   Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng[2 phim]         100,000            125,000                 125,000
 583  18.0072.0029   Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz]         100,000            125,000                 125,000
 584  18.0102.0029   Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng(2 phim)         100,000            125,000                 125,000
 585     Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz]                   -            125,000                 125,000
 586  18.0112.0029   Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch         100,000            125,000                 125,000
 587  18.0057.0001   Siêu âm tinh hoàn hai bên          49,300              64,090                  64,090
 588  02.0024.1791   Đo chức năng hô hấp                   -            166,250                 166,250
 589     Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..)                   -              36,400                  36,400
 590     Ghi điện não thường quy                   -              85,375                  85,375
 591  02.0111.1798   Nghiệm pháp Atropin         204,000            244,800                 244,800
 592  02.0085.1778   Điện tim thường          35,400              46,020                  46,020
 593  01.0002.1778   Ghi điện tim cấp cứu tại giường          35,400              46,020                  46,020
 594  18.0095.0028   Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze          68,300              85,375                  85,375
 595  18.0089.0028   Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2          68,300              85,375                  85,375
 596  18.0092.0028   Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên          68,300              85,375                  85,375
 597  18.0077.0028   Chụp Xquang Chausse III          68,300              85,375                  85,375
 598  18.0116.0029   Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch         100,000            125,000                 125,000
 599  18.0093.0028   Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng          68,300              85,375                  85,375
 600  18.0112.0028   Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch          68,300              85,375                  85,375
 601  18.0069.0028   Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao          68,300              85,375                  85,375
 602  18.0072.0028   Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 1 phim]          68,300              85,375                  85,375
 603  18.0107.0028   Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch          68,300              85,375                  85,375
 604  18.0102.0029   Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng         100,000            125,000                 125,000
 605  18.0081.2002   Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical)          20,700              26,910                  26,910
 606  18.0117.0028   Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng          68,300              85,375                  85,375
 607  18.0117.0029   Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng         100,000            125,000                 125,000
 608  18.0079.0028   Chụp Xquang Stenvers          68,300              85,375                  85,375
 609  18.0114.0028   Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [1 phim]          68,300              85,375                  85,375
 610  18.0089.0029   Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2         100,000            125,000                 125,000
 611  18.0068.0028   Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng          68,300              85,375                  85,375
 612  18.0093.0029   Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng         100,000            125,000                 125,000
 613  18.0107.0029   Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch         100,000            125,000                 125,000
 614  18.0111.0029   Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng         100,000            125,000                 125,000
 615  18.0068.0029   Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng         100,000            125,000                 125,000
 616  18.0114.0029   Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [2 phim]         100,000            125,000                 125,000
 617  18.0111.0028   Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng          68,300              85,375                  85,375
 618  18.0108.0029   Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch         100,000            125,000                 125,000
 619  18.0106.0029   Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng         100,000            125,000                 125,000
 620  18.0088.0030   Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế         125,000            156,250                 156,250
 621  18.0106.0028   Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng          68,300              85,375                  85,375
 622  18.0116.0028   Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch          68,300              85,375                  85,375
 623  18.0108.0028   Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch          68,300              85,375                  85,375
 624  18.0104.0028   Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch          68,300              85,375                  85,375
 625  18.0087.0029   Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên         100,000            125,000                 125,000
 626  18.0125.0028   Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng          68,300              85,375                  85,375
 627  18.0102.0028   Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng          68,300              85,375                  85,375
 628  18.0092.0029   Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên         100,000            125,000                 125,000
 629  18.0072.0029   Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 2 phim]         100,000            125,000                 125,000
 630  18.0073.0028   Chụp Xquang Hirtz          68,300              85,375                  85,375
 631  18.0072.0029   Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 2 phim]         100,000            125,000                 125,000
 632  18.0112.0029   Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch         100,000            125,000                 125,000
 633  18.0110.0028   Chụp Xquang khớp háng nghiêng          68,300              85,375                  85,375
 634  18.0100.0028   Chụp Xquang khớp vai thẳng          68,300              85,375                  85,375
 635  18.0085.0028   Chụp Xquang mỏm trâm          68,300              85,375                  85,375
 636  18.0084.0028   Chụp Xquang phim cắn (Occlusal)          68,300              85,375                  85,375
 637  18.0088.0030   Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế         125,000            156,250                 156,250
 638  18.0125.0028   Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng          68,300              85,375                  85,375
 639  18.0101.0028   Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch          68,300              85,375                  85,375
 640  18.0078.0028   Chụp Xquang Schuller          68,300              85,375                  85,375
 641  18.0083.0028   Chụp Xquang răng toàn cảnh                   -              85,375                  85,375
 642  18.0095.0028   Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze          68,300              85,375                  85,375
 643     Clotest                   -              37,050                  37,050
 644  24.0017.1714   AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen          70,300              87,875                  87,875
 645  24.0187.1637   Dengue virus IgM/IgG test nhanh         135,000            168,750                 168,750
 646  23.0058.1487   Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu]          29,500              38,350                  38,350
 647  23.0003.1494   Định lượng Acid Uric [Máu]          21,800              28,340                  28,340
 648  23.0030.1472   Định lượng Calci ion hóa [Máu]          16,400              21,320                  21,320
 649  23.0041.1506   Định lượng Cholesterol toàn phần (máu)          27,300              35,490                  35,490
 650  23.0051.1494   Định lượng Creatinin (máu)          21,800              28,340                  28,340
 651  23.0075.1494   Định lượng Glucose [Máu]          21,800              28,340                  28,340
 652  23.0083.1523   Định lượng HbA1c [Máu]         102,000            127,500                 127,500
 653  23.0201.1593   Định lượng Protein (niệu)          14,000              18,200                  18,200
 654  23.0158.1506   Định lượng Triglycerid (máu) [Máu]          27,300              35,490                  35,490
 655  23.0166.1494   Định lượng Urê máu [Máu]          21,800              28,340                  28,340
 656  22.0280.1269   Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá)          40,200              52,260                  52,260
 657  22.0292.1280   Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá)          32,000              41,600                  41,600
 658  22.0502.1267   Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu                   -              30,810                  30,810
 659  22.0502.1268   Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu                   -              27,560                  27,560
 660  23.0173.1575   Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu]          43,700              56,810                  56,810
 661  23.0188.1586   Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu]          43,700              56,810                  56,810
 662  23.0194.1589   Định tính Morphin (test nhanh) [niệu]          43,700              56,810                  56,810
 663  23.0019.1493   Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]          21,800              28,340                  28,340
 664  23.0010.1494   Đo hoạt độ Amylase [Máu]          21,800              28,340                  28,340
 665  23.0020.1493   Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]          21,800              28,340                  28,340
 666  23.0077.1518   Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu]          19,500              25,350                  25,350
 667  23.0111.1534   Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu]          27,300              35,490                  35,490
 668  24.0266.1674   Đơn bào đường ruột nhuộm soi                   -              56,030                  56,030
 669  24.0265.1674   Đơn bào đường ruột soi tươi                   -              56,030                  56,030
 670  24.0117.1646   HBsAg test nhanh          55,400              69,250                  69,250
 671  24.0144.1621   HCV Ab test nhanh          55,400              69,250                  69,250
 672  24.0169.1616   HIV Ab test nhanh          55,400              69,250                  69,250
 673  24.0263.1665   Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi                   -              51,350                  51,350
 674  22.0124.1298   Huyết đồ (bằng máy đếm tổng trở)          71,200              89,000                  89,000
 675  22.0142.1304   Máu lắng (bằng phương pháp thủ công)          23,700              30,810                  30,810
 676  22.0268.1330   Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm)                   -              38,480                  38,480
 677  24.0291.1720   Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) Ag test nhanh                   -            295,200                 295,200
 678  24.0289.1694   Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính                   -              43,160                  43,160
 679  22.0160.1345   Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm                   -              23,140                  23,140
 680  22.0019.1348   Thời gian máu chảy phương pháp Duke          13,000              16,900                  16,900
 681  22.0002.1352   Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động          65,300              81,625                  81,625
 682  22.0006.1354   Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: TCK) bằng máy bán tự động.          41,500              53,950                  53,950
 683  22.0138.1362   Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công)          37,900              49,270                  49,270
 684  23.0206.1596   Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)          27,800              36,140                  36,140
 685  22.0120.1370   Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở)          41,500              53,950                  53,950
 686  24.0317.1674   Trichomonas vaginalis soi tươi                   -              56,030                  56,030
 687  24.0268.1674   Trứng giun soi tập trung                   -              56,030                  56,030
 688  24.0267.1674   Trứng giun, sán soi tươi          43,100              56,030                  56,030
 689  24.0002.1720   Vi khuẩn test nhanh                   -            295,200                 295,200
 690  22.0149.1594   Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công)          43,700              56,810                  56,810
 691     Test Methaphetamin [niệu]                   -              32,500                  32,500
 692     Xét nghiệm nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở                   -              32,500                  32,500
 693  22.0304.1306   Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm)                   -              98,000                  98,000
 694  24.0108.1720.SC2   Test nhanh phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 (Bộ test nhanh Genbody Covid-19 Ag)                   -              58,500                  58,500
 695  24.0108.1720.SC2   Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 - (Trueline COVID-19 Ag Rapid Test)                   -              58,500                  58,500
 696  21.0122.1800   Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 2 mẫu không định lượng Insulin                   -            212,500                 212,500
 697  24.0001.1714   Vi khuẩn nhuộm soi                   -              81,875                  81,875
 698  01.0285.1349   Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường          13,000              16,900                  16,900
 699  24.0183.1637   Dengue virus NS1Ag test nhanh         135,000            203,125                 203,125
 700  01.0281.1510   Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần)          15,500              20,150                  20,150
 701  23.0084.1506   Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu]          27,300              35,490                  35,490
 702     Test Troponin                   -              92,750                  92,750
 703     Test miễn dịch định lượng nồng độ CRP null (STANDARDDTM F CRP)                   -            106,250                 106,250
 704     Anti - HIV (nhanh)                   -              64,625                  64,625
 705     Test Malaria                   -                      -                           -
 706     Phát hiện kháng thể Giang mai Treponema Pallidum                   -              81,250                  81,250
 707     Xét nghiệm HPV-Cobas                   -            680,800                 680,800
 708     Xét nghiệm Pap Liqui prep                   -            450,800                 450,800
 709     Soi tươi huyết trắng                   -              26,000                  26,000
 710     Chẩn đoán kháng nguyên ung thư tiền liệt tuyến (test nhanh PSA)                   -            112,625                 112,625
 711     Chẩn đoán ung thư đại tràng (test nhanh CEA)                   -            106,000                 106,000
 712     Chẩn đoán ung thư gan (test nhanh AFP)                   -            112,500                 112,500
 713     Nghiệm pháp VIA-VILI                   -              26,000                  26,000
 714     Xét nghiệm Thin-Pas                   -            777,400                 777,400
 715     Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh                   -            345,600                 345,600
 716     Xét nghiệm sàng lọc trước sinh                   -            529,000                 529,000
 717     H.pylory Ab test nhanh                   -              71,875                  71,875
           
    Ngày 27 tháng 11 năm 2023
   

GIÁM ĐỐC BV 

Đã ký 

 

Trang liên hết
Tư vấn - hỗ trợ
P.Kế Hoạch Tổng HợpP.Kế Hoạch Tổng Hợp
duylinhbl
 
 ttytcaosudautieng@gmail.com
Thông số thống kê
Số người online: 12
Thành viên: 1
Lượt truy cập: 307531
Thành viên mới: nmnhut